BELGISCHE HERALDIEK - BELGISCHE GEMEENTEWAPENS

Waterschapswapens

Behalve de reguliere overheid, provincies en gemeenten kent Vlaanderen sinds de Middeleeuwen nog een apart systeem van waterschappen. Deze waterschappen controleren en reguleren alles wat met de waterhuishouding te maken heeft. Net als de gemeenten kennen tegenwoordig ook sommige waterschappen wapens. Deze wapens worden ook verleend per Koninklijk Besluit en opgenomen in het Register van Wapens bij de Vlaamse Heraldische Raad.

De volgende waterschappen hebben/hadden een wapen: