BELGISCHE HERALDIEK - BELGISCHE GEMEENTEWAPENS

S

De volgende gemeenten en dorpen hadden/hebben een wapen: