BELGISCHE HERALDIEK - BELGISCHE GEMEENTEWAPENS

Religieuze wapens

De Katholieke kerk kent een rijke heraldische traditie, die al terug gaat tot de 13e of 14e eeuw. Het was, en is, gebruikelijk dat bischoppen, aartsbischopopen, kardinalen en andere functionarissen een eigen wapen voeren. Historisch vaak gebaseerd op een (adellijke) familiewapens, tegenwoordig kiezen prelaten zelf hun wapen.

Aubertus van den Eede (Bisschop van Antwerpen 1677-1678)

Binnen de Katholieke kerk kunnen ook (aats)bisdommen, parochies, priesters, abdijen, kerken, basilieken etc eigen wapens hebben. Hierdoor is een hele rijke heraldische cultuur ontstaan.

Andere religies kennen soms wel een rijke heraldische traditie (Anglicaans, Luthers), soms ook niet (Orthodox, Islam).

In België zijn maar enkele religieuze wapens opgenomen in het Register van de Vlaamse Heraldische Raad. Bisschopswapens en andere wapens zijn nooit geregistreerd.

OLV Basiliek, Hasselt

Op de site zijn de wapens van vrijwel alle Belgische bisschoppen, bisdommen en basilieken opgenomen, alsmede ook een aantal niet (Rooms-)Katholieke wapens.

De volgende wapens zijn op dit moment beschikbaar (de bischoppen staan allen onder het betreffende bisdom, abten onder de abdijen):